O nas

… zarys historii …

W roku 1945 na wyzwolonych terenach południowo – wschodniej Polski powstało normalne życie. Mieszczący się w Rzeszowie Wojewódzki Urząd Samochodowy wyodrębnił ze swojej struktury Okręgową Bazę Transportową, która założyła w Przemyślu swoja filię.

Tak  rozpoczyna się 75 letnia historia PKS w Przemyślu. Na samym początku zasięg obejmował cały rejon Bieszczad. W styczniu 1946 roku została uruchomiona pierwsza linia regularna na trasie Przemyśl – Rzeszów. Rok 1949 przyniósł połączenie małych przedsiębiorstw transportowych Przemyśla. Tworzy się ekspozytura PKS.

PKS w Przemyślu rozpoczął swoją historię praktycznie od zera., nie mając niczego oprócz ludzi. Brak bazy, zajezdni, warsztatów, taboru, kas dworcowych. Pierwszą bazą PKS-u były mury przedwojennej bożnicy żydowskiej, następnie bagnisty teren w Pikulicach. Dopiero w roku 1962 przeniesiono się na ul. Dworskiego 106.

Pracownicy PKS-u wraz z taborem pracowali przy: budowie drogi w Bieszczadach, porcie przeładunkowym Medyka – Żurawica,  elektrowni w Solinie, budowie większych zakładów pracy, rozładunku wagonów i przewozie płodów rolnych.

Przełomem był początek lat dziewięćdziesiątych. Ogólnopolskie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej rozpadło się , a wszystkie jego terenowe oddziały zostały usamodzielnione. W tym okresie przewóz towarów gwałtownie się załamał. Zwrócono się w stronę rozszerzenia działalności w przewozach pasażerskich. W tym też okresie zmieniła się sytuacja polityczna na Ukrainie. Wykorzystując przygraniczne położenie rozszerzono współpracę z przewoźnikami ukraińskimi. Wykonywano kursy na Ukrainę , Rumunię, Mołdawię.

Zmiany następowały bardzo szybko. Utrwaliło się powiedzenie „ jadę pekaesem”, oznaczające jazdę autobusem. Nawet teraz, gdy transport osobowy należy także do różnych prywatnych przewoźników.



PKS Przemyśl Sp. z o.o. to tradycja, pewność, wysoka jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo i komfort pasażerów oraz konkurencyjne ceny.

Skip to content