Fundusze Europejskie

Firma PKS sp z o.o. w Przemyślu jest beneficjentem projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Efektem jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu to 197 212,86 zł

Wkład EFRR to 197 212,86 zł

Skip to content