PKS Przemyśl Sp. z o.o. Rozkład ważny od: 01.01.2021
ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl
INFOLINIA 703 403 403
tel. kom. 722 160 018
PRZEMYŚL,ul.SPORTOWA PRZYCHOD.
Odjazdy zbiorczo, ze wszystkich stanowisk:
DNI ROBOCZE
Linia : Godziny odjazdów :
C: WYSZATYCE/ŻURAWICĘ 07:15 S 13:45 Dg 15:35 H 18:50 dp
20:20 dp
W: WYSZATYCE 05:19 Dg 05:45 Dg 07:10 Dg 07:41 Dg
09:00 E 10:14 dp 11:40 H 12:09 S
13:10 dp 14:13 S 14:54 dp 15:24 S
16:15 Dg 17:10 dp 22:20 Dg
Ż: ŻURAWICA 05:25 Dg 06:25 Dg 07:10 H 08:12 Dg
09:20 Dg 10:25 Dg 11:40 CdpH 11:55 S
12:55 Dg 14:45 S 15:35 S 17:10 dp
SOBOTY
Linia : Godziny odjazdów :
C: WYSZATYCE/ŻURAWICĘ 18:50 dp 20:20 dp
W: WYSZATYCE 06:30 Cdp 07:25 6 09:00 E 10:14 dp
13:10 dp 14:54 dp 17:10 dp
Ż: ŻURAWICA 05:27 6 06:55 6 08:10 Cdp 10:20 Cdp
11:40 CdpH 15:07 Cdp 17:10 dp
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
Linia : Godziny odjazdów :
C: WYSZATYCE/ŻURAWICĘ 18:50 dp 20:20 dp
W: WYSZATYCE 06:30 Cdp 10:14 dp 13:10 dp 14:54 dp
17:10 dp
Ż: ŻURAWICA 08:10 Cdp 10:20 Cdp 11:40 CdpH 15:07 Cdp
17:10 dp
OZNACZENIA KURSÓW:
6 - kursuje w soboty
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d - nie kursuje w dniu 1.I. w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i
  26.XII
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
g - nie kursuje 24 grudnia
H - kursuje w okres. ferii i wakacji szkol. od poniedz.- piątku
p - nie kursuje w Boże Ciało oraz 06.01,01.05,03.05,15.08,11.11
S - kursuje w dni nauki szkolnej