Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
CENNIK PALIW
  5,27 PLN  

5,34

PLN   2,23 PLN

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW » ogłoszenie

ogłoszenie

2019-02-14 13:22

Ogłoszenie !!!

Udziałowcy, którzy zbyli udziały i potrzebują umowę kupna-sprzedaży
potwierdzoną notarialnie proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się
w sekretariacie Spółki maksymalnie do 07.01.2019 roku do godz. 9.00
bądź pod numerem telefonu 722 160 020.