Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  5,25 PLN  

5,20

PLN   2,50 PLN

ARCHIWUM KOMUNIKATÓW » ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-12-06 11:21

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. działając na podstawie zawartego porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A. oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu, jako prowadzący postępowanie, prosi o przedstawienie oferty na „Ubezpieczenia komunikacyjne na rok 2018” dla:

 

 1. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A.
  z siedzibą w: 37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15

 2. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
  z siedzibą w: 37- 700 Przemyśl, ul. Dworskiego 106

 3. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
  z siedzibą w: 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30

 

1. Wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o których mowa w dziale II załącznika do Ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1206 z późn. zm.).

3. Wysokość stawki ubezpieczeniowej dla każdego PKS będzie zróżnicowana, uzależniona od odrębnego „współczynnika szkodowości” wyliczonego dla poszczególnych PKS.

4. Specyfikacja Zamówienia – zakresy ubezpieczenia wraz z załącznikami, m.in. formularzem „Oferta” stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Oferta na ubezpieczenia komunikacyjne na 2018r.”. na adres:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
ul. Ofiar Katynia 30
37-450 Stalowa Wola

 

w terminie do dnia 21.11.2017r. do godz. 12:00

 

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2017r. o godz. 12:15.

7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony:

 1. PKS w Jarosławiu jest: Wiesław Modliński
  - tel.: 787 605 950
  - fax: 16/621 26 81
  - e-mail: uslugi@pks-jaroslaw.pl

 2. PKS w Przemyślu jest: Zuzanna Walicka
  - tel.: 16/678-60-95
  - fax: 16/678 20 02
  - e-mail: info@pks-przemysl.pl

 3. PKS w Stalowej Woli jest: Dariusz Wojtanowicz oraz Edyta Wermińska
  - tel.: 15/842 58 11
  - fax: 15/844 27 73
  - e-mail: Sekretariat@pksstwola.com.pl

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

9. Numer przedmiotowego postępowania nadany przez Zamawiającego to: ZO 1/PKS/2017.