Przy badaniu technicznym pojazdów w naszej stacji Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Dworskiego 106 oraz ul. Lwowskiej 24 - 10 Litrów gazu lub 5 Litrów etyliny lub 5 Litrów oleju napędowego - GRATIS !!!
 
 Od 24.05.2014 r. nowa linia pośpieszna: Przemyśl - Zielona Góra (przez Wrocław, Legnicę, Głogów) -
 
CENNIK PALIW
  4,60 PLN  

4,70

PLN   2,17 PLN

STRONA GŁÓWNA

 • komunikacja w dniu 11.11.2017 r.

  2017-11-09 10:04

  OGŁOSZENIE !!!

  PKS Przemyśl Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z rozkładem jazdy
  w dniu 11.11.2017 r.  -
  w Święto Niepodległości  nie wykonujemy
  komunikacji regularnej 
  za wyjątkiem kursów pośpiesznych.

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  2017-11-06 11:21

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. działając na podstawie zawartego porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A. oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu, jako prowadzący postępowanie, prosi o przedstawienie oferty na „Ubezpieczenia komunikacyjne na rok 2018” dla:

   

  1. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jarosław S.A.
   z siedzibą w: 37-500 Jarosław, ul. Przemysłowa 15

  2. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu
   z siedzibą w: 37- 700 Przemyśl, ul. Dworskiego 106

  3. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
   z siedzibą w: 37-450 Stalowa Wola, ul. Ofiar Katynia 30

   

  1. Wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej: od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

  2. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy posiadają zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, o których mowa w dziale II załącznika do Ustawy z dnia 22.05.2003r. o działalności ubezpieczeniowej (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 1206 z późn. zm.).

  3. Wysokość stawki ubezpieczeniowej dla każdego PKS będzie zróżnicowana, uzależniona od odrębnego „współczynnika szkodowości” wyliczonego dla poszczególnych PKS.

  4. Specyfikacja Zamówienia – zakresy ubezpieczenia wraz z załącznikami, m.in. formularzem „Oferta” stanowią załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

  5. Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem „Oferta na ubezpieczenia komunikacyjne na 2018r.”. na adres:

   

  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
  ul. Ofiar Katynia 30
  37-450 Stalowa Wola

   

  w terminie do dnia 21.11.2017r. do godz. 12:00

   

  6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.11.2017r. o godz. 12:15.

  7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony:

  1. PKS w Jarosławiu jest: Wiesław Modliński
   - tel.: 787 605 950
   - fax: 16/621 26 81
   - e-mail: uslugi@pks-jaroslaw.pl

  2. PKS w Przemyślu jest: Zuzanna Walicka
   - tel.: 16/678-60-95
   - fax: 16/678 20 02
   - e-mail: info@pks-przemysl.pl

  3. PKS w Stalowej Woli jest: Dariusz Wojtanowicz oraz Edyta Wermińska
   - tel.: 15/842 58 11
   - fax: 15/844 27 73
   - e-mail: Sekretariat@pksstwola.com.pl

   

  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

  9. Numer przedmiotowego postępowania nadany przez Zamawiającego to: ZO 1/PKS/2017.

   

  PLIKI DO POBRANIA
 • ulga STUDENT

  2017-10-04 13:52

  UWAGA STUDENCI !!!

  Od 01.10.2017 r. studenci do 26 roku życia mogą korzystać
  z naszych linii pośpiesznych: Przemyśl - Warszawa i Przemyśl - Zielona Góra
  kupując bilet z ulgą handlową 25 %.

  Z a p r a s z a m y !!!

 • Linia P-śl - Warszawa p. Lublin

  2017-06-30 08:57

  Uwaga podróżni !!!

  Od dnia 01.01.2016 r. wjeżdżamy na Lotnisko w Warszawie.
  W kursie Przemyśl - Warszawa  p. Lublin  z  godz. 22.45
  wprowadza się przystanek: Warszawa Lotnisko Chopina (05.44).
  Za wjazd na Lotnisko dodatkowa opłata u kierowcy w wysokości 10,00 zł.
  (szczegółowy rozkład jazdy na naszej stronie internetowej).

 • promocja na liniach pośpiesznych

  2017-01-29 14:30

  T a n i e   p o d r ó ż o w a n i e !!!

   
  Bilety po 5, 10, 15 złotych w każdym kursie
  na liniach pośpiesznych: Przemyśl - Zielona Góra i Przemyśl - Warszawa
  przy zakupie biletu
  przez Voyager Bus.

  Z a p r a s z a m y !

   

Strony: